מאמרים ופרסומים
עתירה להקמת בית כנסת בכפר מנחם


משרדנו הגיש לאחרונה עתירה מנהלית שעניינה הקמת בית כנסת בכפר מנחם. מצורף קישור לכתבה בעניין מאת mynet.