מאמרים ופרסומים
זכויות חברי קיבוץ נפגעות

 

"במהלך השנים נבנו חומות משפטיות גבוהות סביב חברי הקיבוץ והם נותרו כלואים בתוכן, בלי להיות מודעים לכך שהם כלאו שם את עצמם", פותח מירום. "לרוב חברי הקיבוץ אין כלים משפטיים ויכולות להבין את הביטויים המשפטיים הכלולים בעשרות התקנונים שניסחו עבורם.

 

"תופעה זו ניכרת כבר בתקנות האגודה, המגִנות באופן קיצוני על אגודת הקיבוץ, מעניקות לקיבוץ כוח וסמכויות לנהל את חיי החבר כך שיישאר חסר יכולת לממש חופש אישי וחירויות שונות, ואף גוזרות עליו חובות והתחייבויות מסוגים שונים, כשחרב הענישה בגין 'הפרת ההחלטות', עד כדי הרחקה מהקיבוץ - תלויה מעל צווארו".

 

ומה רע בניסיון להסדיר את החיים בקיבוץ - כמו בחוץ - בחוקים?

 

חגי מירום: "כי אנחנו מקבלים חומות בצורות של החלטות שיש בהן מוטיב אחד קבוע ובלתי-משתנה: הגנה על 'הקיבוץ'. כאילו נשכח הדבר שיש להגן יותר מכול על החבר ועל חירותו. כאילו אין חשיבות וקדימות לזכויותיו שלו, לחופש שלו".

 

אבל "החלטות הקיבוץ" התקבלו באופן דמוקרטי על ידי החברים.

 

"לא ממש באופן דמוקרטי. ישנם קיבוצים שבהם מתקבלות החלטות האסיפה - באסיפה עצמה, גם אם השתתפו בה רק קומץ חברים. ישנם קיבוצים שמעבירים את ההחלטות לקלפי. ומי מנסח את ההחלטות לקלפי? ניחשתם נכון!" מדגיש מירום. "היועצים המשפטיים של הקיבוץ, לא של החברים חלילה. בחלק מתקנוני הקיבוצים יש לוועד המנהל סמכויות לקבל החלטות וכוח רב לנהל את הקיבוץ. בחלקם הוועד - או מזכירות הקיבוץ, בלשון עבר - חזק אפילו יותר מהאסיפה".

 

החלטות הקיבוץ נצמדות להוראות החוק ולתקנות האגודות השיתופיות.

 

"ההיצמדות הזאת היא הגיונית ונדרשת, אלא שבמהלך השנים הודקו ועודכנו תקנות האגודות השיתופיות על ידי היועצים המשפטיים של התנועה הקיבוצית ושל הקיבוצים לדורותיהם, ובכך נבנו חומות גבוהות, עם מגדלי שמירה, מסביב לאגודת הקיבוץ. ומי מייצג תמיד בבתי המשפט את הקיבוצים מול חבריהם המעזים לעתור? אותם יועצים שניסחו את התקנונים ושכללו בהם הגנות על הקיבוץ ולא על החברים החיים בו".

 

 

מתוך ראיון עם חגי מירום, שפורסם בידיעות הקיבוץ ובאתר MYNET - להלן קישור לראיון המלא.

 

//files7.webydo.com/29/292119/UploadedFiles/D1DDF04A-24C7-BD49-AB31-7FE5D2C50187.pdf