מאמרים ופרסומים

חלופת האגודה - שיוך דירות מרודד


 

מספר קיבוצים (כגון גבת, אלונים בית העמק) החליטו בשנה האחרונה על אימוץ "חלופת האגודה" כחלופת שיוך הדירות שלהם.  ספק בעיני אם החברים שהחליטו ידעו או הבינו את בעיותיה וחולשותיה של חלופה זו ומכאן באות הערות אלו:

 

שיוך דירות החברים על פי חלופת האגודה אינו שיוך קנייני- אישי . התהליך אינו מסתיים ברישום הזכויות של החבר ישירות מול רמ"י. הוא מסתיים ברישום הזכויות במזכירות הקיבוץ כזכויות "חוכר משנה".

 

ההבדל בין זכות קניינית לזכות חוזית הוא הבדל משמעותי. על פי חלופת האגודה החברים זוכים לזכויות חוזיות בדירתם ואילו בחלופת השיוך הקנייני (1456) החברים מקבלים את הזכות לשיוך דירתם ישירות מאת המדינה כרכושם הפרטי. זה ממש לא אותו דבר!  

     

ביסוד חלופת האגודה עומד הרצון להגן על הקיבוץ בעוד שהשיוך הקנייני מגן על זכויות החבר, על בטחונו ועל הורשת הנכס כקניינו האישי ליורשיו.

     

­אף כי יש יתרון (כלשהו) לקיבוץ בחלופת האגודה בכל הקשור להיקף התשלומים הכולל לרמ"י - לעומת השיוך הקנייני, חלופת האגודה גוזלת ונוטלת מהחברים– את אופציית התשלום הנדחה שקיים בהחלטות  1411 ו 1456.

     

אימוץ החלטת 1456  מאפשר לחברים ותיקים לדחות את התשלום ולהעביר את חובת התשלום לצאצאיהם, שיקבלו את הדירות בירושה וכל עוד הצאצאים לא ימכרו אותה, הם לא יהיו חייבים בתשלומי המינהל! (למעט 3.75% ). זוהי זכייה אישית חשובה מאוד מפני שהיא מאפשרת לכל החברים לשלם סכום לא גדול לרשות מקרקעי ישראל ואילו בחלופת האגודה הזכות לדחיית התשלום ניטלת מהם!....

 

 

מאמר פרי עטו של חגי מירום, שפורסם בידיעות הקיבוץ - להלן קישור למאמר המלא.

 

//files7.webydo.com/29/292119/UploadedFiles/BAA014C2-5327-C49D-4D8F-1D509DC1A409.pdf