תחומי עיסוק
משרדנו מתמחה במגוון רחב של תחומי המשפט האזרחי והמסחרי ובכלל זה;

דיני תאגידים:
דיני חברות, עמותות, אגודות שיתופיות, חדלות פירעון, בנקאות והסדרים מיוחדים.

מקרקעין:
דיני תכנון ובניה, דיני מקרקעין ומיסוי מקרקעין; לרבות עסקאות רכישה, השבחה, ומכר של נדל"ן על כל סוגיו.
 
נחלות ודירות משוייכות:
למשרדנו התמחות ספצפית בייצגו לממכר ורכישת נכסים בקיבוצים ובנחלות במושבים. בנוסף עוסק משרדנו בייצוג מול רשות מקרקעי ישראל ורשות מיסוי מקרקעין כחלק אינטגראלי מן היצוג.

משפט מסחרי:
הסכמי השקעה, הסכמי שותפים, הסכמי מכר והעברת פעילות, הסכמי הקמה וניהול של מיזמים בתחום האנרגיה, שיתופי פעולה חקלאיים וכיו"ב.

אגודות שיתופיות:
במהלך השנים צבר משרדנו מוניטין רבים בתחומי משפט הקואופרציה והמשפט ההתיישבותי ובטיפול במגוון רחב של סוגיות הנוגעות לקיבוצים, מושבים ואגודות שיתופיות, החל מניהול הליכי חדלות פירעון מורכבים ביותר וכל במתן ליווי משפטי שוטף לאגודות שיתופיות מסוגים שונים הן בתחומים המסחריים והן בתחום הניהול הפנימי והניהול הכלכלי, לרבות תהליכי רה ארגון ושינוי.


עמותות ומלכ"רים:
משרדנו מספק ייעוץ שוטף לעמותות ולבעלי תפקידים בהן, בכל הנוגע לדרכי ניהולן של עמותות ולסוגיות נוספות הנובעות מייחודיותם של דיני העמותות.


משפט אזרחי:
דיני ירושה, צוואות, הסכמי חלוקת עיזבון.

לשון הרע:
תביעות לשון הרע ופגיעה בפרטיות והתגוננות בפני תביעות שכאלה.

בוררויות:
לעוה"ד חגי מירום ניסיון רב ועשיר כבורר פוסק בבירור עימותים אזרחיים ומסחריים מורכבים ובכלל זה כבורר במחלוקות בין חברי קיבוצים לקיבוצים ובין קיבוצים לבין עצמם או תאגידים הקשורים בהם.

רגולציה:
למשרדנו התמחות ספציפית בדיני חקלאות וברגולציה חקלאית וכן ברגולציה בתחום האנרגיה ומשק החשמל. 
 
יפוי כוח מתמשך:
משרדנו עוסק בהכנת יפויי כוח מתמשכים גם כן בשים לב לסוגיות רלוונטיות לחברי קיבוצים ומושבים.